Povzetek

Ostali športi

Fizična aktivnost ima lahko izjemno pozitivne učinke na učni uspeh vašega otroka. Gibanje v veliki meri spodbuja frontalni korteks možganov, ki je odgovoren za učenje in reševanje problemov. Vidni učinki se bodo pokazali že, če se bo otrok primerno gibal eno uro na dan, zato poskrbimo, da bodo naši otroci fit otroci.

Vsakič, ko otrok izvede novo dejavnost, se v njegovih možganih vzpostavljajo nove povezave. S ponavljanjem že naučenega gibanja utrjuje stare, že vzpostavljene možganske povezave. Otroku morate zato omogočiti čim več različnih gibalnih dejavnosti, na primer valjanje, plezanje, plazenje, tek, hoja, lovljenje ravnotežja, poskakovanje, vrtenje ter podobno. Redni spremljevalec naj bo tudi ljubeče ter prijetno okolje, ki dobro poskrbi za optimalen razvoj dopaminskega sistema. Ta omogoča, da so fit otroci med gibanjem kar se da radoveden in kreativen.

Pustite otroku, da se igra v vodi, pesku ali blatu

Starši neredko otroka preveč ščitijo, da se pri igri in gibanju ne bi preveč poškodoval. Posledično otrok nima dovolj spodbud, ne pridobiva dovolj novih izkušenj, potrebnih za mentalni razvoj, in ni dovolj aktiven. Pustite otroku naj se igra v vodi, pesku in blatu. Spodbujajte njegovo gibanje, saj bodi nevronske mreže zato gostejše.

Neaktivnost otroka povzroča redkejše povezave med nevroni, zato v možganski strukturi nastajajo vrzeli, ki lahko otroku v šolskem obdobju povzročijo učne težave, govorne pomanjkljivosti, disleksijo, težave pri branju, koncentraciji in ne nazadnje tudi pri gibalni kompetentnosti.

Šport za otroke torej igra eno od najpomembnejših vlog, ki vplivajo na njihov učni uspeh in tudi na druge vrste uspeha v življenju. Številne dinamične vaje, kot so hoja, tek, plezanje, skakanje, vrtenje, žoganje, vožnja s kolesom, ohranjajo možgane v aktivnem stanju, ker morajo otroci ves čas vzpostavljati ravnotežje.

Telovadba otrok naj vključuje tudi bosonogo hojo ali bosonogi tek po mivki ali travi. Dokazano je, da to najučinkoviteje razvija pravilen stopalni lok. Ko otrok dopolni pet let, bi moral vsak dan prehoditi vsaj štiri kilometre.

Vadba doma in športna vzgoja v šoli morata biti dobro načrtovani. Rezultati dobrega načrtovanja so fit otroci, ki so uspešni na različnih področjih.