Vračilo blaga in reklamacije

Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v zakonskem roku odstopi od pogodbe oz. nakupa, brez navedbe razloga za svojo odločitev. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje kot odstop od nakupa. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži, edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Vračila se lahko izvede kot:

  • Vračilo v poslovalnico, ki je za kupca brezplačno, kontrola blaga se izvede ob vračilu.
  • Vračilo po pošti, na naslov: INTERSPORT SPLETNA TRGOVINA, Šmartinska c. 152, Dvorana 10, 1000 Ljubljana. Kupec plača strošek poštnine, kontrola se izvede ob prejemu blaga.

Vračilo kupnine se izvede v obliki dobroimetja na računu, ki se lahko porabi ob naslednjem nakupu, na željo stranke se lahko v predvidenem roku, ki je 8 dni, stranki nakaže na TRR. Vračilo kupnine se izvede takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe

V primeru vračila blaga v poslovalnico je možna tudi zamenjavo blaga po pogojih, ki so običajni v fizični maloprodaji.

Reklamacije

Kupec lahko prijavi reklamacijo za blago kupljeno v Spletni trgovini Intersport na naslednje načine:

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarna napaka

O STVARNI NAPAKI GOVORIMO, ČE:

  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

KAKO SE PREVERJA STVARNA NAPAKA NA ARTIKLU?

Stvarna napaka se preverja s primerjavo z drugim, enakim izdelkom oz. izdelkom enake vrste, z navedbami na artiklu ter pri proizvajalcu.
Če stvarne napake po prej navedenih postopkih ni mogoče potrditi, se izdelke pošlje v preverjanje sodnemu izvedencu in cenilcu.
Kupec mora prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

KAKO RAVNATI, ČE ODKRIJETE STVARNO NAPAKO?

V primeru, ko kupec na kupljenem izdelku odkrije stvarno napako, nas mora o tem obvestiti v zakonsko določenem roku in pri tem podati pisno prijavo z natančnim opisom stvarne napake.

Stvarno napako lahko kupec reklamira v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake oz. v roku dveh let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca.

Stvarno napako lahko kupec prijavi v poslovalnicah Intersport po Sloveniji ali pošlje elektronsko sporočilo na spletnatrgovina@intersport.si ter priloži vse potrebne podatke za ugotavljanje stvarne napake in omogoči pregled artikla. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Kupec bo o rešitvi reklamacije obveščen v roku 8 dni od prejetja blaga v poslovalnico.

Za prijavo stvarne napake lahko izpolnite obrazec tukaj.

Vsaka pritožba in reklamacija bo obravnavana v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.