Vračilo blaga in reklamacije

Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v zakonskem roku odstopi od pogodbe oz. nakupa brez navedbe razloga za svojo odločitev. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje kot odstop od nakupa. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži, edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Vračila se lahko izvede kot:

  • Vračilo v poslovalnico, ki je za kupca brezplačno, kontrola blaga se izvede ob vračilu.
  • Vračilo po pošti, na naslov: INTERSPORT SPLETNA TRGOVINA, Šmartinska c. 152, Dvorana 10, 1000 Ljubljana. Kupec plača strošek poštnine, kontrola se izvede ob prejemu blaga.

Vračilo kupnine se izvrši najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in pod pogojem vračila izdelka. Ponudnik si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejete kupnine dokler ne prejme vrnjenega izdelka oz. dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj ponudniku.

Ponudnik prejeta plačila kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Reklamacije

Kupec lahko prijavi reklamacijo za blago kupljeno v Spletni trgovini Intersport na naslednje načine:

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarna napaka

O STVARNI NAPAKI GOVORIMO, ČE:

  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

KAKO SE PREVERJA STVARNA NAPAKA NA ARTIKLU?

Stvarna napaka se preverja s primerjavo z drugim, enakim izdelkom oz. izdelkom enake vrste, z navedbami na artiklu ter pri proizvajalcu.
Če stvarne napake po prej navedenih postopkih ni mogoče potrditi, se izdelke pošlje v preverjanje sodnemu izvedencu in cenilcu.
Kupec mora prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

KAKO RAVNATI, ČE ODKRIJETE STVARNO NAPAKO?

V primeru, ko kupec na kupljenem izdelku odkrije stvarno napako, nas mora o tem obvestiti v zakonsko določenem roku in pri tem podati pisno prijavo z natančnim opisom stvarne napake.

Stvarno napako lahko kupec reklamira v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake oz. v roku dveh let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca.

Stvarno napako lahko kupec prijavi v poslovalnicah Intersport po Sloveniji ali pošlje elektronsko sporočilo na spletnatrgovina@intersport.si ter priloži vse potrebne podatke za ugotavljanje stvarne napake in omogoči pregled artikla. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Kupec bo o rešitvi reklamacije obveščen v roku 8 dni od prejetja blaga v poslovalnico.

Za prijavo stvarne napake lahko izpolnite obrazec tukaj.

Vsaka pritožba in reklamacija bo obravnavana v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.